Phường An Xuân tuyên truyền các quy định về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng

Chiều ngày 24.3, UBND phường An Xuân và UBMTTQVN phường tổ chức hội nghị tuyên truyền các quy định về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Với đặc thù quá trình đô thị hóa, dân số cơ học tăng nhanh, quá trình quản lý, sử dụng đất đai còn nhiều bất cập, đất đai biến động phức tạp đã tác động không nhỏ đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường An Xuân nói riêng và thành phố Tam Kỳ nói chung. Do đó, tại hội nghị, đại biểu đã được triển khai quy định về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện nay. Qua đây giúp cho địa phương dễ dàng hơn trong việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác đền bù, hỗ trợ, GPMB đối với các dự án, nhất là các dự án quan trọng, dự án có vướng mắc kéo dài chưa giải quyết dứt điểm, các dự án đang triển khai dở dang. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản trên đất đối với các trường hợp đủ điều kiện và đủ hồ sơ với quan điểm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tin liên quan