Bầu 15 ủy viên Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Hòa Thuận lần thứ XIV

Sáng ngày 27.3, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Hòa Thuận đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV nhiệm kỳ 2022-2025 với sự tham dự của gần 90 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 3.500 đoàn viên thanh niên toàn phường.

Quang cảnh Đại hội

Quang cảnh Đại hội

Đại hội đã tập trung thảo luận và thống nhất thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2027 với mục tiêu xây dựng tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh, tập hợp đoàn kết đông đảo thanh niên, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng. Hằng năm 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được tiếp cận các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; mỗi chi đoàn giúp đỡ ít nhất 1 thanh niên chậm tiến, thanh niên vi phạm pháp luật, thanh niên nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng và được công nhận tiến bộ. Phấn đấu đến hết nhiệm kỳ thực hiện từ 5-7 công trình thanh niên cấp phường trị giá từ 7 triệu đồng trở lên; 100% chi đoàn tham gia hoạt động xây dựng văn minh đô thị gắn với phong trào xây dựng “Tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp” và bảo vệ môi trường; đảm nhận và phối hợp giúp đỡ từ 1-2 hộ có thanh niên thoát nghèo, cận nghèo; tổ chức ít nhất 2 chương trình chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho ĐVTN, có từ 3-5 mô hình phát triển kinh tế trong thanh niên, hỗ trợ 2 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…

Đại hội cũng đã đánh giá những kết quả nổi bật trong phong trào đoàn và thanh thiếu niên nhiệm kỳ qua, khẳng định được vai trò xung kích của tuổi trẻ phường nhà đóng góp vào sự phát triển của địa phương. Đại hội đã khen thưởng 2 tập thể 2 cá nhân tiêu biểu và bầu BCH nhiệm kỳ mới gồm 15 ủy viên.


 

Tin liên quan