Tam Kỳ bế giảng lớp bồi dưỡng kết nạp đảng viên

Sáng ngày 26.3, Ban Tuyên giáo Thành ủy Tam Kỳ tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kết nạp đảng viên khóa I năm 2022 dành cho 71 đoàn viên ưu tú đến từ chi, đảng bộ các doanh nghiệp, các trường THPT trực thuộc Đảng bộ thành phố.

Trao chứng nhận hoàn thành lớp cho các học viên

Trao chứng nhận hoàn thành lớp cho các học viên

Qua thời gian 10 ngày học tập, các học viên của lớp bồi dưỡng đã được nghiên cứu, trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị thông qua các chuyên đề chính gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh Xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Với tinh thần nỗ lực trong học tập, các học viên đã hoàn thành tốt chương trình. 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học, trong đó có 33 học viên đạt loại giỏi, xuất sắc. Qua lớp bồi dưỡng sẽ tạo điều kiện để các quần chúng ưu tú không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực, phẩm chất chính trị; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội, phấn đấu sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.


 

Tin liên quan