Xã Tam Thanh thành lập 4 tổ công nghệ cộng đồng thôn

Chiều ngày 29.3, UBND xã Tam Thanh tổ chức lễ công bố quyết định thành lập 4 tổ công nghệ cộng đồng thôn trên địa bàn xã.

Trao Quyết định thành lập các tổ công nghệ cộng đồng

Trao Quyết định thành lập các tổ công nghệ cộng đồng

Tổ công nghệ công đồng tại mỗi thôn tối thiểu có 04 người gồm Cán bộ, công chức xã phụ trách các thôn, Trưởng thôn, đại diện Chi đoàn thanh niên và đại diện Hội Phụ nữ thôn. Tổ Công nghệ cộng đồng ra đời với mục đích hỗ trợ cộng đồng dân cư triển khai ứng dụng công nghệ, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong cộng đồng dân cư, phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch Covid-19, phát triển du lịch trên địa bàn xã Tam Thanh. Các thành viên Tổ Công nghệ cộng đồng trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông minh, thương mại điện tử, dịch vụ hành chính công; tham gia thực hiện chuyển đổi số trong từng lĩnh vực của đời sống xã hội, từ đó cùng chính quyền xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số tại từng thôn. Đây cũng là cầu nối của chính quyền địa phương để thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về công tác chuyển đổi số đến nhân dân.

Tin liên quan