Thẩm định Đề án vị trí việc làm của thành phố Tam Kỳ

Sáng ngày 30.3, Đoàn công tác của UBND tỉnh Quảng Nam do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang làm trưởng đoàn đã tiến hành thẩm định Đề án vị trí việc làm của thành phố Tam Kỳ.

Quang cảnh làm việc

Quang cảnh làm việc

Theo Đề án vị trí việc làm, năm 2022, UBND thành phố Tam Kỳ được giao 113 biên chế, 10 hợp đồng lao động theo Nghị định 68, Nghị định 161. Nhu cầu biên chế công chức và hợp đồng lao động Nghị định 68, Nghị định 161 dự kiến bố trí theo vị trí việc làm năm 2022 của UBND thành phố là 116 biên chế, 10 hợp đồng (tăng 3 biên chế công chức so với biên chế được UBND tỉnh tạm giao đầu năm 2022). Trong năm 2022 và giai đoạn 2025, UBND thành phố Tam Kỳ đề nghị UBND tỉnh và Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam bổ sung 1 biên chế cho phòng Tài nguyên và Môi trường và 2 biên chế cho phòng Quản lý đô thị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang đánh giá Đề án nhân sự của thành phố Tam Kỳ được xây dựng cụ thể, chi tiết. Đồng thời đề nghị lãnh đạo thành phố rà soát lại các vị trí nhân sự trong Đề án phù hợp ở từng vị trí, đơn vị để trình UBND tỉnh phê duyệt.

Tin liên quan