Đại hội Chi bộ Quân sự phường An Sơn nhiệm kỳ 2022 – 2025

Sáng ngày 3.4, Chi bộ Quân sự phường An Sơn tổ chức Đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Quang cảnh Đại hội

Quang cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Chi ủy chi bộ đã tập trung lãnh chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương hoàn thành khá toàn diện. Các chỉ tiêu nhiệm vụ hằng năm được chi bộ quan tâm thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, được đánh giá là đơn vị top đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang thành phố. Chi bộ đã lãnh đạo triển khai công tác đăng ký độ tuổi dân quân đạt gần 40% so với dân số; lãnh chỉ đạo công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho 165 đồng chí lực lượng dân quân theo phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng”. Lãnh đạo thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Công tác tạo nguồn phát triển đảng trong lực lượng dân quân, dự bị động viên được chú trọng. Tỉ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân đạt 27,48%, trong quân nhân dự bị đạt 11,05%. Đại hội đã triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025, trong đó tiếp tục nâng cao năng lực và vai trò lãnh đạo của chi bộ về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; chăm lo công tác phát triển đảng, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, phát huy vào trò của từng đảng viên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


 

Tin liên quan