Doanh số cho vay tín dụng quý I/2022 trên địa bàn Tam Kỳ qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đạt trên 25 tỷ đồng

Sáng ngày 7.4, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Hồng Lai đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và thành viên Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội TP. Tam Kỳ để nghe báo cáo về kết quả hoạt động quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2022.


 

Quang cảnh cuộc họp

Quang cảnh cuộc họp

Tổng nguồn vốn tín dụng trong năm 2022 là 269,6 tỷ đồng, chỉ tiêu tăng trưởng được giao trong quý I là 13,8 tỷ đồng, tăng trưởng 5,3%. Trong quý, ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã tập trung cho vay đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn, trong đó tập trung các dự án khởi nghiệp, tạo việc làm với doanh số cho vay 25,1 tỷ đồng với 668 lượt khách hàng vay vốn. Doanh số thu nợ đạt 16,8 tỷ đồng. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần cho 179 lượt hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo vay vốn, tạo việc làm cho 2.582 lao động, giúp 816 HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng, cải tạo 2.098 công trình nước sạch…

Cùng với việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2022 được giao, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, Hội đoàn thể và Tổ TK&VV tập trung các giải pháp giữ vững chất lượng tín dụng, nâng cao chất lượng bình xét cho vay, kiểm soát chặt chẽ nợ đến hạn. Chất lượng tín đụng đạt 98,21 điểm với 100% đơn vị xếp loại tốt. Đến 31/3/2022 tổng nợ quá hạn và nợ khoanh là gần 1,2 tỷ đồng, chiếm 0,44% so với tổng dư nợ. Chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP từ khâu làm tốt công tác tuyên truyền để mọi người dân nắm bắt thực hiện, phối hợp với phòng ban và địa phương rà soát nhu cầu của người dân, sẵn sàng giải ngân đúng đối tượng khi có vốn Chính phủ giao.

Để tiếp tục thực hiện đạt kết quả hoạt động tín dụng chính sách trong quý II năm 2022, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Hồng Lai yêu cầu các địa phương, Hội đoàn thể tập trung khắc phục những tồn tại về nợ quá hạn, nợ xấu; Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh kịp thời tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ giải quyết hồ sơ vốn vay cho các Tổ TK&VV; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động tín dụng; hưởng ứng thực hiện Tuần lễ “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”; chọn 2 địa phương gồm Hòa Thuận và Tam Ngọc xây dựng “Điểm giao dịch xã kiểu mẫu” để rút kinh nghiệm và nhân rộng ra địa bàn.


 

Tin liên quan