Nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp tại Trung tâm Hành chính công thành phố Tam Kỳ

Sáng ngày 5.4, ông Bùi Ngọc Ảnh- Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ chủ trì cuộc họp đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp tại Trung tâm Hành chính công thành phố Tam Kỳ bao gồm đánh giá về cơ sở vật chất, tinh thần thái độ cán bộ tiếp nhận, trả kết quả và kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp tại Trung tâm Hành chính công thành phố Tam Kỳ

Trung tâm Hành chính công thành phố Tam Kỳ đang thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, cá nhân trên 15 lĩnh vực, bao gồm: Đất đai, Chứng thực, Hộ tịch, Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an, Y tế, Công thương, Nông nghiệp, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thông tin, Nội vụ, Dân tộc, Chi cục Thuế khu vực Tam Kỳ - Phú Ninh (trả thông báo nghĩa vụ thuế).

Quý I/2022, số lượt công dân đến giao dịch tại Trung tâm Hành chính công thành phố Tam Kỳ là 5.828 lượt. Tổng hồ sơ tiếp nhận là 5.805 hồ sơ, tổng hồ sơ giải quyết đúng và sớm hẹn là 5.681 hồ sơ, đạt 98%.

20220407 061428

Tình hình tiếp nhận hồ sơ Quý I/2022 tại Trung tâm HCC Tp Tam Kỳ phân theo lĩnh vực

Trên cơ sở kết quả đạt được, năm 2022, UBND thành phố Tam Kỳ đặt mục tiêu lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của Trung tâm Hành chính công thành phố. Một là, đảm bảo cơ sở vật chất hiện đại, phục vụ nhu cầu giải quyết TTHC của người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là nhu cầu nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4: bố trí các trang thiết bị, máy móc và cán bộ hướng dẫn để đáp ứng kịp thời, thực hiện tốt nhiệm vụ giải quyết TTHC của người dân, doanh nghiệp, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn thành phố. Hai là, các phòng, ban, đơn vị rà soát, đánh giá tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC tại Trung tâm HCC thành phố, tham mưu UBND hướng giải quyết như chuyển giao công tác tiếp nhận, trả kết quả cho Bưu điện thành phố để tập trung xử lý hồ sơ sớm và đúng hạn, phấn đấu kết quả giải quyết TTHC năm 2022 của thành phố đạt trên 90% hồ sơ xử lý sớm và đúng hạn. Ba là, tiếp tục đăng ký với UBND tỉnh các TTHC có thể tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn thành phố đặc biệt là các thủ tục hành chính có tỉ trọng hồ sơ lớn như về chuyển nhượng đất đai, cấp phép xây dựng… để đảm bảo trên 80% DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 phát sinh hồ sơ.

Tin liên quan