Tăng cường công tác phối hợp giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thành phố Tam Kỳ

Sáng ngày 12.4, ông Bùi Ngọc Ảnh- Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thành phố Tam Kỳ.

Quang cảnh cuộc họp

Quang cảnh cuộc họp

Lĩnh vực đất đai là một trong các lĩnh vực đã được UBND thành phố Tam Kỳ đưa vào tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công thành phố Tam Kỳ. Trong thời gian qua, mặc dù tích cực thực hiện các giải pháp đẩy mạnh CCHC trong lĩnh vực đất đai, tuy nhiên, hồ sơ TTHC giải quyết trễ hạn còn cao do thành phần hồ sơ phức tạp, liên thông nhiều cấp. Do đó, thành phố Tam Kỳ quyết định lấy việc ứng dụng CNTT làm động lực rút ngắn thời gian giải quyết TTHC các lĩnh vực nói chung và lĩnh vực đất đai nói riêng. Cụ thể là thực hiện công khai, minh bạch thông tin giải quyết hồ sơ TTHC. Thực hiện nghiêm việc xin lỗi người dân, doanh nghiệp trong trường hợp giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn; Bắt đầu từ ngày 01/5/2022, 100% hồ sơ lĩnh vực đất đai phải được số hóa; Luân chuyển song song hồ sơ điện tử và hồ sơ giấy; Khi nhận được hồ sơ điện tử phải phối hợp xử lý ngay, không chờ hồ sơ giấy; Giải quyết đúng quy trình điện tử; Rà soát, đơn giản hóa quy trình nội bộ lĩnh vực đất đai, rút ngắn thời gian giải quyết.

Chủ tịch UBND thành phố - ông Bùi Ngọc Ảnh nhấn mạnh: “Tuyệt đối không thực hiện việc trả hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp đối với những tài liệu đính kèm bị lỗi do phòng, ban, đơn vị, UBND xã, phường và các đơn vị có liên quan của thành phố thực hiện. Đơn vị giải quyết TTHC chủ động liên hệ với phòng, ban, đơn vị, UBND xã, phường và các đơn vị có liên quan của thành phố hoàn thiện tài liệu kèm theo đúng quy định và tiếp tục xử lý hồ sơ của người dân, doanh nghiệp. Tăng cường nhân sự tiếp nhận, trả kết quả cho người dân tại Trung tâm Hành chính công thành phố, tại nhà người dân để đảm bảo phục vụ tốt cho người dân.”

Tin liên quan