Khai mạc Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa X

Sáng nay 21/4, HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ bảy - kỳ họp chuyên đề để thảo luận, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa X.

Kỳ họp dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh, Nguyễn Công Thanh.

Phát biểu tại kỳ họp thứ 7, đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, HĐND tỉnh khóa X diễn ra vào thời điểm Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh đang cố gắng khắc phục khó khăn, nỗ lực, quyết tâm triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và HĐND tỉnh đã đề ra. Trong bối cảnh cả nước đang từng bước khắc phục khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, cùng với sự đồng thuận, đồng lòng, chung tay đầy trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân toàn tỉnh, chúng ta đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều nhiệm vụ, giải pháp ngay từ những tháng đầu năm để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong quý I năm 2022, kinh tế - xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả. Quảng Nam đã chủ động có biện pháp phù hợp phòng, chống dịch bảo đảm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh Covid- 19” từng bước “bình thường hóa” với dịch bệnh, vừa đảm bảo phát triển kinh tế, vừa đảm bảo an sinh xã hội; cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh tiếp tục được cải thiện. Hầu hết các ngành, lĩnh vực đang dần phục hồi và có dấu hiệu khởi sắc sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) cao so với bình quân chung của cả nước, ước tính tăng 11,24%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (tính đến ngày 31/3/2022) đạt 8.954 tỷ đồng, đạt 38% dự toán và tăng 18% so với cùng kỳ, dẫn đầu các tỉnh trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; trong đó, thu nội địa 6.265 tỷ đồng, đạt 35% dự toán năm và tăng 2% so với cùng kỳ. 

“Những kết quả đạt được trong 3 tháng đầu năm là rất quan trọng, tạo tiền đề, động lực để hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 đã đề ra.” Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường nhấn mạnh.

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết định 18 báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình. Trong đó, có các đề án có ý nghĩa quan trọng, tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh – xã hội của tỉnh trong giai đoạn đến như: Cơ chế khuyến khích bảo tồn, phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu giai đoạn 2022 - 2025; Hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc hộ nghèo đang hưởng chính sách người có công cách mạng và bảo trợ xã hội; Quy định mức khoán kinh phí phục vụ nấu ăn tại các trường có tổ chức nấu ăn cho trẻ em, học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; Đầu tư tu bổ di tích cấp quốc gia và di tích cấp tỉnh giai đoạn 2022-2026; Mức chi tập huấn, bồi dưỡng để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông; Mức bồi dưỡng cho đội ngũ cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, bản; sửa đổi, bổ sung quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, Công an viên, Thôn/khối đội trưởng; mức bồi dưỡng, bồi dưỡng kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố… 

Ngoài ra, HĐND tỉnh thực hiện công tác nhân sự, bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp diễn ra 01 ngày (ngày 21/4/2022).

Tin liên quan