Ký kết chương trình phối hợp vận động hội viên phụ nữ tham gia BHXH, BHYT

Chiều ngày 16.5, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam và Hội LHPN tỉnh phối hợp tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tham gia BHXH, BHYT giai đoạn 2022-2025.

Quang cảnh Lễ ký kết

Quang cảnh Lễ ký kết

Chương trình phối hợp giữa hai đơn vị giai đoạn 2022-2025 đặt chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025 vận động 8.000 hội viên phụ nữ tham gia mới BHXH tự nguyện; 98% hội viên phụ nữ tham gia BHYT. Nội dung phối hợp tập trung vào việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên về chính sách BHXH, BHYT và xây dựng hệ thống Đại lý thu BHXH, BHYT do Hội LHPN thực hiện.

Việc ký kết chương trình góp phần đẩy mạnh phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật BHXH, BHYT; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ hiểu rõ hơn về vai trò, tầm quan trọng cũng như quyền lợi và trách nhiệm của người dân khi tham gia BHXH, BHYT. Đồng thời hai đơn vị phối hợp để triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện tốt chế độ chính sách BHXH, BHYT tại địa phương góp phần đảm bảo an sinh xã hội lâu dài; tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, hội viên tham gia và thụ hưởng các chế độ, chính sách BHXH, BHYT và hướng tới mở rộng hệ thống đại lý thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.
 

img 20220517 072948

Lãnh đạo 2 đơn vị ký kết chương trình phối hợp

Tin liên quan