Triển khai nhiệm vụ chuyên môn theo tinh thần Nghị quyết 21/NQ-TW

Sáng ngày 16.5, Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Nam tổ chức tập huấn triển khai nhiệm vụ chuyên môn theo tinh thần Nghị quyết 21/NQ-TW và chiến lược dân số đến năm 2030 tại phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ.

Quang cảnh tập huấn

Quang cảnh tập huấn

Hoạt động truyền thông năm 2022 tập trung tuyên truyền kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; Quyết định số 1679/QĐ-TTg ngày 22/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030. Nội dung truyền thông dân số năm 2022 chú trọng về cả quy mô, cơ cấu, nâng cao chất lượng dân số và tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông của các mô hình đề án: sàng lọc trước sinh, sơ sinh; giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng, giảm tỷ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, đề án kiểm soát dân số vùng biển, đảo và ven biển. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông cho trẻ vị thành niên, thanh niên, người chưa kết hôn, các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ. Lớp tập huấn góp phần củng cố và nâng cao kiến thức chuyên môn để đội ngũ làm công tác dân số ở địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, triển khai công tác dân số và phát triển được giao năm 2022 và những năm tiếp theo.

Tin liên quan