Khen thưởng 17 tập thể, 18 cá nhân tiêu biểu sau 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Sáng ngày 20.5, Thành ủy Tam Kỳ tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Duy Ân và Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Lê Hoài Ngọc đồng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Sau 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII, nội dung của Kết luận đã được các cấp ủy, tổ chức Đảng chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, đảm bảo mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của Kết luận. Trong quá trình triển khai thực hiện, các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp là nhiệm vụ trọng tâm , là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, CCVC, đoàn hội viên. Việc triển khai và xây dựng kế hoạch toàn khóa và kế hoạch năm 2022 được thực hiện nghiêm túc, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác quản lý việc học tập, quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng được chú trọng, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc triển khai, học tập và quán triệt nội dung Kết luận.

Qua 1 năm triển khai thực hiện Kết luận đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo trong học tập và làm theo gương Bác trên nhiều lĩnh vực như thoát nghèo bền vững, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, học tập Bác tinh thần tiết kiệm và lòng nhân ái…từng bước tạo sự lan tỏa ở địa phương, đơn vị. Cụ thể như chi bộ thôn Phú Thạnh (xã Tam Phú), Hội LHPN xã Tam Thanh, tiểu đội dân quân thường trực phường Tân Thạnh, chi bộ an ninh (Đảng bộ Công an TP), cá nhân ông Trương Công Quang – Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban CTMT khối phố Mỹ Bắc (phường An Mỹ), anh Đỗ Văn Trân – Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tam Phú…

Ghi nhận những thành tích của các tập thể, cá nhân trong thực hiện Kết luận 01, Thành ủy Tam Kỳ đã tuyên dương, khen thưởng 17 tập thể, 18 cá nhân tiêu biểu.
 

z3428265994886 a4ccfa8a7360fc59b8cd8e545b0cd59b

Khen thưởng các tập thể tiêu biểu

Để tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Duy Ân yêu cầu các Chi, Đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nêu gương những điển hình tiên tiến để lan tỏa những mô hình, việc làm hay; nhân rộng mô hình dân vận khéo; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn.

Tin liên quan