Phường An Xuân đánh giá công tác bầu cử Trưởng khối phố nhiệm kỳ 2022 - 2027

Chiều ngày 20.5, UBND phường An Xuân tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá công tác bầu cử Trưởng khối phố nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác bầu cử.

Khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác bầu cử.

     Theo báo cáo từ UBND phường An Xuân, tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trên địa bàn phường là 2.503 cử tri; số người ứng cử Trưởng khối phố là 06 người, số lượng Trưởng khối phố được bầu là 06 người. Cuộc bầu cử Trưởng khối phố trên địa bàn phường diễn ra đảm bảo dân chủ, kỷ cương, đúng luật, an toàn và thành công tốt đẹp. Từ 07h00, ngày 15/5/2022, các Tổ bầu cử trên địa bàn phường đã đồng loạt tổ chức khai mạc và tiến hành bầu cử đảm bảo thời gian, nội dung, chương trình và các hướng dẫn theo quy định; cuộc bầu cử trên địa bàn phường kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày; đơn vị sớm nhất là khối phố 6 từ 09h30, đơn vị cuối cùng là khối phố 2 kết thúc lúc 10h30. Tổng số cử tri đại diện hộ gia đình đi bỏ phiếu đạt 100%, 6 Trưởng khối phố được bầu đều đạt tỉ lệ phiếu bầu từ 91% đến 94%. Cuộc bầu cử Trưởng khối phố nhiệm kỳ 2022-2027 trên địa bàn phường thành công tốt đẹp; Công tác lãnh chỉ đạo triển khai thực hiện bầu cử được quan tâm chỉ đạo thường xuyên và xuyên suốt; Tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, công việc đảm bảo theo kế hoạch, lịch trình và thời gian theo quy định; các tổ chức phụ trách bầu cử của phường đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch và tiến độ đề ra. Dịp này, UBND phường An Xuân đã trao quyết định trúng cử cho 6 Trưởng khối phố; khen thưởng 3 tập thể và 8 cá nhân có thành tích trong công tác bầu cử.

Tin liên quan