Kiểm tra sử dụng phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử

Chiều ngày 30/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đến kiểm tra việc sử dụng phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử và các phần mềm liên quan đến cơ sở dữ liệu ngành y tế tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, Trung tâm Y tế Tp. Tam Kỳ và Bệnh viên Minh Thiện.

Đồng chí Hồ Quang Bửu làm việc tại TTYT Tp. Tam Kỳ

Tại đây, đồng chí Hồ Quang Bửu được nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo về tình hình triển khai ứng dụng phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử liên thông, những tiện ích đem lại cho người dân cũng như các tồn tại vướng mắc cần sự hỗ trợ tháo gỡ. Các doanh nghiệp viễn thông như VNPT Quảng Nam, Viettel Quảng Nam cũng tham gia báo cáo làm rõ thêm các tiện ích mà phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử mang lại cho người dân cũng như ngành y tế.

Nói chuyện với lãnh đạo các bệnh viện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu yêu cầu phải ứng dụng phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử thực sự đem lại tiện ích cho người dân, làm cho mỗi người dân thấy được hiệu quả để tích cực tham gia cài đặt và sử dụng phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử. Đặc biệt, các bệnh viện cần chú trọng đến tiện ích thanh toán viện phí không dùng tiền mặt, sớm triển khai số hóa hồ sơ khám chữa bệnh đưa vào cơ sở dữ liệu để đội ngũ bác sĩ giảm ghi chép, thay vào đó dành thời gian ưu tiên thăm khám người bệnh cũng như nghiên cứu bệnh án, phương án điều trị. Phấn đấu xây dựng bệnh viện không giấy, không tiền mặt trong thời gian sớm nhất. 

Được biết, Quảng Nam là địa phương đầu tiên trong cả nước được Bộ TT&TT chọn triển khai phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử. Việc triển khai hiệu quả ở tỉnh Quảng Nam sẽ giúp các bộ, ngành, địa phương khác tham khảo kinh nghiệm để nhân rộng triển khai tương tự trong năm 2023.

Tin liên quan