Ban Tuyên giáo Thành ủy giám sát chuyên đề năm 2022 tại Đảng ủy phường An Xuân

Sáng 3.6, Ban Tuyên giáo Thành ủy do đồng chí Lê Hoài Ngọc, UVBTV-Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì đã có buổi giám sát chuyên đề năm 2022 đối với Đảng ủy phường An Xuân về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 17/12/2021 của Thành ủy Tam Kỳ về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh buổi làm việc

Quang cảnh buổi làm việc

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Khóa XIII) và Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 17/12/2021 của Thành ủy Tam Kỳ tại Đảng ủy phường An Xuân đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong các hoạt động của Đảng, Chính quyền, Mặt trận, Hội đoàn thể, và các tầng lớp nhân dân, ngày càng có nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, tập thể tiên tiến về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng ở địa phương. Tiêu biểu như phong trào: “Xây dựng phong trào 5 không, 3 sạch; trao phương tiện sinh kế khởi sự kinh doanh, ra mắt CLB Vui khỏe; Mô hình ngân hàng máu sống của Thanh niên; mô hình Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp tại tuyến đường Hồ Xuân Hương”…Tuy nhiên, việc học tập, nghiên cứu, làm theo vẫn còn những tồn tại, hạn chế và chưa phát huy đúng mức; Một số cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch học tập làm theo còn chung chung, chưa thực sự mạnh mẽ. Để tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII và Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 17/12/2021 của Thành ủy Tam Kỳ. Đồng chí Lê Hoài Ngọc, UVBTV-Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy yêu cầu Đảng bộ phường An Xuân tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nêu gương những điển hình tiên tiến để lan tỏa những mô hình, việc làm hay; nhân rộng mô hình dân vận khéo; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu địa phương trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn. 

Tin liên quan