Tam Kỳ thành lập công đoàn cơ sở mới

Chiều ngày 2.6, Liên đoàn lao động thành phố Tam Kỳ tổ chức Lễ công nhận đoàn viên, công nhận công đoàn cơ sở công ty TNHH Nam Sông Thu (trụ sở đóng chân tại phường Tân Thạnh). Đây là công đoàn cơ sở thứ 2 được thành lập mới trong 6 tháng đầu năm 2022.


 

Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn công  ty ra mắt

Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn công ty ra mắt

Công ty TNHH Nam Sông Thu đi vào hoạt động từ tháng 12/2019, chuyên kinh doanh ô tô. Công đoàn công ty được thành lập sẽ góp phần thực hiện hiệu quả hơn công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn, viên, người lao động trong công ty. Liên đoàn lao động thành phố đã công bố Quyết định công nhận và ra mắt Ban Chấp hành lâm thời công đoàn công ty, kết nạp 46 công nhân viên và người lao động vào tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Dịp này, Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời đã thông qua phương hướng hoạt động thời gian tới, sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội thành lập Công đoàn vào đầu năm 2023 và phối hợp với Ban Giám đốc công ty tổ chức các phong trào thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh doanh, góp phần tăng thu nhập, ổn định việc làm, nâng cao đời sống cho cán bộ, công nhân lao động. 


 

Tin liên quan