Thành ủy Tam Kỳ hội nghị thực hiện quy trình công tác cán bộ

Chiều ngày 2.6, Thành ủy Tam Kỳ tổ chức hội nghị thực hiện quy trình công tác cán bộ. Đồng chí Trần Nam Hưng, Bí thư Thành ủy Tam Kỳ, đồng chí Nguyễn Duy Ân, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Tam Kỳ và đồng chí Bùi Ngọc Ảnh, Chủ tịch UBND thành phố đồng chủ trì hội nghị.

Đại biểu bỏ phiếu giới thiệu

Đại biểu bỏ phiếu giới thiệu

Quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử bầu Phó Chủ tịch HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được thực hiện 5 bước theo đúng các hướng dẫn, gồm các Hội nghị Ban Thường vụ (lần 1), hội nghị BCH Đảng bộ thành phố (lần 1), hội nghị Ban Thường vụ (lần 2), hội nghị cán bộ chủ chốt và hội nghị BCH Đảng bộ thành phố (lần 2). Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe lãnh đạo Thành ủy, Ban tổ chức Thành ủy trình bày tờ trình về việc thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử bầu Phó Chủ tịch HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận, nhất trí bỏ phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự ứng cử bầu Phó Chủ tịch HĐND thành phố đối với đồng chí Dương Văn Chí, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố. Kết quả giới thiệu nhân sự đảm bảo tính dân chủ, tập trung và đạt số phiếu tín nhiệm cao.

Tin liên quan