Tham khảo giải pháp chiếu sáng thông minh tại đô thị Tam Kỳ

Chiều ngày 17.6, Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ Bùi Ngọc Ảnh đã có buổi làm việc với Tập đoàn Success Electronics- Malaysia về một trong những hợp phần xây dựng đô thị thông minh tại Tam Kỳ.

Giới thiệu giải pháp chiếu sáng thông minh

Giới thiệu giải pháp chiếu sáng thông minh

Tại buổi làm việc này, UBND thành phố đã thông tin về mục tiêu xây dựng thành phố Tam Kỳ thành đô thị loại 1 vào năm 2030 và mục tiêu xây dựng đô thị thông minh. Về phía Tập đoàn Success Electronics- Malaysia, các chuyên gia cố vấn kỹ thuật đô thị thông minh đã trình bày ý tưởng xây dựng hệ thống chiếu sáng thông minh, trong đó đảm bảo tính hữu ích cao và tiết kiệm năng lượng. Đây là buổi gặp gỡ, trao đổi ý tưởng ban đầu về xây dựng các hợp phần đô thị thông minh thành phố Tam Kỳ. UBND thành phố sẽ đặt ra các yêu cầu và tham khảo các đơn vị tư vấn để lựa chọn giải pháp tối ưu nhất. 

Tin liên quan