HỘI THẢO THAM VẤN HỢP PHẦN KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC VÙNG TỈNH QUẢNG NAM VÀ QUY HOẠCH CHIẾN LƯỢC ĐÔ THỊ THÔNG MINH THÀNH PHỐ TAM KỲ DỰ ÁN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ THÔNG MINH TỈNH QUẢNG NAM (THÀNH PHỐ TAM KỲ)

.

NỘI DUNG HỘI THẢO

Hội thảo/Hội nghịHỘI THẢO THAM VẤN HỢP PHẦN KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC VÙNG TỈNH QUẢNG NAM VÀ QUY HOẠCH CHIẾN LƯỢC ĐÔ THỊ THÔNG MINH THÀNH PHỐ TAM KỲ DỰ ÁN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ THÔNG MINH TỈNH QUẢNG NAM (THÀNH PHỐ TAM KỲ)
Lĩnh vựcĐô thị thông minh
Thời gian13 giờ 30, ngày 23/6/2022 (thứ 5)
Mô tảtổ chức tại Khách sạn Bàn Thạch - thành phố Tam Kỳ (Số 10 đường Bạch Đằng, Phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

TÀI LIỆU HỘI THẢO

STT

Nội dungChủ trì thực hiện

Tài liệu

1

Xây dựng Quy hoạch chiến lược ĐTTM TP Tam KỳĐại học Anyang (Giáo sư Ahn Jong Wook)

Tải về

2

Chính sách và định hướng phát triển ĐTTM tại Hàn QuốcĐại học Anyang (Giáo sư Yoo Seon Cheol)

Tải về

3

Xây dựng Kế hoạch chiến lược vùng thông minh tỉnh Quảng NamJungdo UIT (Ông Park Chan Ho)

Tải về

4

ĐTTM và chính quyền địa phương HQJungdo UIT (Ông Jeong Rae Kyung)

Tải về

Tin liên quan