Xã Tam Phú tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số

Ngày 28/6/2022, UBND xã Tam Phú tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số cho cán bộ công chức viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên, tổ công nghệ cộng đồng thôn. Về tham dự tập huấn có đại diện Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Bí thư Đảng ủy xã Tam Phú và gần 100 đại biểu.

 

Báo cáo viên

Chương trình tập huấn gồm các nội dung chính như sau: kiến thức chung về chuyển đổi số, thực trạng và giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số xã Tam Phú, hướng dẫn sử dụng các ứng dụng cần thiết, kỹ năng an toàn trên không gian mạng. Kết thúc tập huấn, 100% đại biểu nắm được các khái niệm cơ bản chuyển đổi số, các nội dung, mục tiêu, lợi ích, tổ chức thực hiện; hiểu được mức độ chuyển đổi số xã Tam Phú, thuận lợi, khó khăn trong chuyển đổi số của địa phương; 100% đại biểu tạo thành công tài khoản trên cổng dịch vụ công của tỉnh (dichvucong.quangnam.gov.vn).

Quang cảnh lớp tập huấn

“Với đội ngũ cán bộ công chức viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên, tổ công nghệ cộng đồng thôn đã được tập huấn kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, tôi hy vọng đội ngũ này sẽ là những tuyên truyền viên, hỗ trợ xã trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số của xã, trước mắt là nhiệm vụ tăng tỉ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến” ông Nguyễn Quang Cư – Phó chủ tịch UBND xã cho biết.

Tin liên quan