Thành đoàn Thành phố Tam Kỳ tổ chức tập huấn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Ngày 04/7/2022, Thành đoàn Thành phố Tam Kỳ tổ chức tập huấn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho đoàn viên. Về tham dự tập huấn có đại diện Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Ban thường vụ Thành đoàn Thành phố Tam Kỳ và các bí thư, phó bí thư, tổ xung kích hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến của các cơ sở đoàn trực thuộc.

Chương trình tập huấn gồm các nội dung chính như sau: kiến thức chung về chuyển đổi số, dịch vụ công, hướng dẫn tạo tài khoản trên cổng dịch vụ công của tỉnh (dichvucong.quangnam.gov.vn), hướng dẫn nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công của tỉnh (dichvucong.quangnam.gov.vn), hướng dẫn quản lý tài khoản và theo dõi tình trạng hồ sơ đã nộp. Kết thúc tập huấn, 100% đại biểu nắm được các khái niệm cơ bản chuyển đổi số, các nội dung, mục tiêu, lợi ích, tổ chức thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại Trung tâm Hành chính công thành phố và Bộ phận một cửa xã, phường kể từ ngày 01/7/2022 vào thứ 4 và thứ 5 hằng tuần theo kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 21/6/2022 của UBND thành phố Tam Kỳ. 

Đây là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Tam Kỳ năm 2022 cũng như tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm vụ xung kích hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo mô hình “Công dân không viết”.

Tin liên quan