HĐND phường An Xuân tổ chức kỳ họp thứ 6

Ngày 6.7, HĐND phường An Xuân khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 20216 tổ chức kỳ họp thứ 6 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.


 

Quang cảnh kỳ họp

Quang cảnh kỳ họp

Báo cáo tại kỳ họp, UBND phường An Xuân cho biết trong 6 tháng đầu năm, kinh tế trên địa bàn phường tiếp tục tăng trưởng và phát triển ổn định sau dịch Covid -19; tập trung phát triển trên các lĩnh vực, hoạt động CN-TTCN-TMDV với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế; nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, buôn bán phát triển ổn định, giải quyết việc làm và nâng cao đời sống người dân trên địa bàn phường góp phần vào phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn phường. Tổng thu ngân sách đạt 131,72% dự toán thành phố giao và đạt 89,71% dự toán HĐND phường giao. Quản lý tốt các quy hoạch đã được công bố, phê duyệt; thường xuyên kiểm tra và xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm nhằm lập lại kỷ cương trên lĩnh vực xây dựng và trật tự mỹ quan đô thị. Thường xuyên tổ chức ra quân lập lại trật tự đô thị trên địa bàn phường, xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi kinh doanh, buôn bán, đặc biệt tại các tuyến phố văn minh đô thị. Công tác xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư tiếp tục được duy trì; thực hiện hiệu quả Chương trình giảm nghèo; an sinh xã hội, đời sống của nhân dân được đảm bảo; các chế độ chính sách đối với người có công, bảo trợ xã hội, hộ cận nghèo, hộ nghèo, hộ khó khăn được giải quyết kịp thời; cải cách hành chính, kỷ cương, kỷ luật hành chính được duy trì và đạt kết quả; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Kỳ họp đã thông qua các Nghị quyết về bổ sung nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch KTXH – QPAN 6 tháng cuối năm 2022; Nghị quyết về thông qua danh mục các công trình đầu tư công năm 2023; Nghị quyết quản lý, sử dụng đất công; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2021. 


 

Tin liên quan