Hội nghị triển khai thu thập thông tin thị trường lao động năm 2022

Sáng ngày 9.7, UBND thành phố Tam Kỳ tổ chức hội nghị triển khai thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn thành phố Tam Kỳ năm 2022.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã triển khai về đối tượng, nội dung thu thập, phương thức thực hiện và sản phẩm thu thập. Theo đó, đối tượng được thu thập là người từ 15 tuổi trở lên đang thực tế thường trú tại địa bàn nơi thực hiện thu thập thông tin. Về nội dung thu thập gồm họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; số định danh cá nhân; trình độ giáo dục phổ thông cao nhất; trình độ chuyên môn kỹ thuật và chuyên ngành đào tạo; công việc chính đang làm (tên công việc; vị thế việc làm; nơi làm việc); tình trạng thất nghiệp (công việc chính trước khi thất nghiệp, thời gian thất nghiệp); lý do không tham gia hoạt động kinh tế; nhu cầu đào tạo, việc làm. Điều tra viên sẽ đến từng hộ, đề nghị chủ hộ/thành viên hộ cung cấp thông tin cần bổ sung theo quy định mới; thông tin thay đổi, tiến hành ghi chép, sau khi hoàn thành sử dụng phần mềm cung lao động để kiểm tra, nhập thông tin của người từ đủ 15 tuổi trở lên (bổ sung thông tin, cập nhật thông tin mới,…) và lưu trữ phiếu theo quy định. Sản phẩm thu thập được sẽ là cơ sở dữ liệu cung lao động thành phố Tam Kỳ năm 2022. Sau hội nghị này, trong tháng 7 sẽ triển khai công tác ghi chép, thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin cung lao động trên địa bàn. Tháng 8.022, UBND các xã, phường tổ chức nhập thông tin vào phần mềm Cung lao động và tháng 9.2022 sẽ chuyển dữ liệu cung lao động của thành phố vào hệ thống Cơ sở dữ liệu thị trường lao động tỉnh Quảng Nam. 

 

Tin liên quan