Trồng cây xanh trên địa bàn thành phố Tam Kỳ

Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 28/4/2022 của UBND thành phố Tam Kỳ về việc trồng, chăm sóc cây xanh trên địa bàn thành phố năm 2022 theo Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” của Chính phủ.

Thành đoàn Tam Kỳ trồng cây lưu niệm tại rừng cây Bác Hồ

Thành đoàn Tam Kỳ trồng cây lưu niệm tại rừng cây Bác Hồ

 Hiện nay các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đã trồng tập trung theo chương trình/dự án, người dân tự trồng rừng sản xuất, trồng phân tán trong nhân dân tính đến thời điểm 25/7/2022 đã trồng 113.087 cây xanh các loại/157.159 cây kế hoạch, đạt 71,96%. Hiện thời tiết đang nắng nóng, tiến độ trồng cây xanh có phần chậm lại, chỉ tập trung chủ yếu khâu chăm sóc bảo vệ. Thời gian đến, thành phố sẽ triển khai Kế hoạch trồng cây xanh tại đồi Trà Cai, đồi Ông Đào và trồng bổ sung 2,18ha trên đồi Yên Ngựa năm 2022.  


 

Tin liên quan