Tăng cường công tác quản lý giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú y

Ngày 8.8, UBND thành phố Tam Kỳ ban hành Công văn yêu cầu tăng cường công tác quản lý giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú y trên địa bàn thành phố.

Một cơ sở giết mổ lợn tại thôn Kim Đới xã Tam Thăng

Một cơ sở giết mổ lợn tại thôn Kim Đới xã Tam Thăng

     Theo đó, UBND thành phố yêu cầu UBND các xã, phường, các phòng, đơn vị liên quan tăng cường trách nhiệm trong việc quản lý hoạt động giết mổ; tổ chức ký cam kết theo đúng quy định tại Thông tư số 17/2018/TTBNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; Thực hiện thu, nộp, quản lý sử dụng phí kiểm soát giết mổ theo hướng dẫn của Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính tỉnh và theo quy định; Tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy trình kiểm soát giết mổ của nhân viên thú y được giao nhiệm vụ tại cơ sở; tiếp tục nâng cấp các cơ sở giết mổ động vật tập trung, đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm để duy trì hoạt động kiểm soát giết mổ.  

     Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh, buôn bán, giết mổ, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hành tốt quy trình giết mổ, sơ chế, chế biến đảm bảo an toàn thực phẩm; nâng cao nhận thức của người tiêu dùng trong sử dụng thực phẩm an toàn, tẩy chay các sản phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tăng cường công tác kiểm tra liên ngành, xử lý nghiêm các trường hợp giết mổ tại địa điểm không đúng quy định, kể cả những cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật không có dấu kiểm soát giết mổ, không có tem vệ sinh thú y.

   Đồng thời, UBND thành phố cũng yêu cầu các phòng, đơn vị liên quan từ nay đến cuối năm 2022 khẩn trương rà soát, đề xuất, tham mưu chọn địa điểm xây dựng cơ sở giết mổ phù hợp theo quy định nhằm giải quyết nhu cầu thực tế của người dân địa phương.


 

Tin liên quan