Hội LHPN phường Trường Xuân tuyên truyền công tác đối ngoại, tình hình biển đảo

Hội LHPN phường Trường Xuân vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền công tác đối ngoại, tình hình biển đảo và học tập tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, hội viên phụ nữ được báo cáo viên Ban Tuyên giáo Thành ủy Tam Kỳ giới thiệu khái quát một số nội dung trong tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”; phương pháp luận và cách tiếp cận những vấn đề có tính nguyên tắc về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; tuyên truyền công tác đối ngoại; thông tin tình hình biển đảo Việt Nam. Qua đây, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ về chủ trương, đường lối của Đảng trong công tác đối ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế; đồng thời nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam .

Tin liên quan