Tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng

Sáng ngày 16.8, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Tam Kỳ tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, phường, Ban chỉ huy Quân sự, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã, phường trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Các đại biểu đã được triển khai Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 9/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; Nghị định số 37/2022/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các đại biểu cũng đã thảo luận giải quyết các vướng mắc, bất cập, một số kỹ năng, nghiệp vụ về kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm hành chính lĩnh vực quốc phòng thường gặp trong quá trình làm việc tại địa phương. Qua đây nâng cao nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ, công chức xã, phường trực tiếp xử lý và tham mưu xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng nhằm nâng cao hiệu quả thi hành công tác  này. 

Tin liên quan