Phường Hòa Hương tập huấn công tác chuyển đổi số

Sáng 18.8, UBND phường Hòa Hương phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức chuyển đổi số cho cán bộ, công chức và tổ công nghệ cộng đồng trên địa bàn phường.

cảnh buổi tập huấn

cảnh buổi tập huấn

Tại hội nghị các đại biểu đã được truyền đạt các nội dung về Bộ tiêu chí chuyển đổi số cấp xã; định hướng Chuyển đổi số của Tam Kỳ giai đoạn 2022-2025; hướng dẫn hỗ trợ sử dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh: phần mềm một cửa, phần mềm giám sát nhiệm vụ, phần mềm ký số; vai trò, tầm quan trọng, nhiệm vụ và yêu cầu về ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số và chuyển đổi số. Thông qua đó giúp cho cán bộ, công chức và thành viên tổ công nghệ cộng đồng ở địa phương nâng cao nhận thức cũng như nắm vững các nội dung công tác chuyển đổi số từ đó tích cực cùng với địa phương đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên địa bàn.

Tin liên quan