Tam Thăng tập huấn chuyển đổi số

Sáng ngày 19.8, UBND xã Tam Thăng phối hợp cùng Phòng VH-TT thành phố Tam Kỳ tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức chuyển đổi số cho cán bộ, công chức và tổ công nghệ cộng đồng trên địa bàn xã.

Quang cảnh tập huấn

Quang cảnh tập huấn

Các đại biểu được báo cáo viên giới thiệu Bộ tiêu chí chuyển đổi số cấp xã; định hướng Chuyển đổi số của Tam Kỳ giai đoạn 2022-2025; kỹ năng cần thiết để bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng; các tình huống thực tế mất an toàn thông tin, thiệt hại kinh tế, chính trị, xã hội. Hướng dẫn hỗ trợ sử dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh: phần mềm một cửa, phần mềm giám sát nhiệm vụ, phần mềm ký số; vai trò, tầm quan trọng, nhiệm vụ và yêu cầu về ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số và chuyển đổi số. Qua đây, nâng cao trình độ sử dụng khai thác các phần mềm ứng dụng CNTT, tạo sự thay đổi tích cực trong các quy trình xử lý thông tin, đổi mới cách thức, phương thức, tạo thói quen làm việc trên môi trường điện tử, đáp ứng yêu cầu thực hiện chuyển đổi số tại địa phương. 

Tin liên quan