Huy động mọi nguồn lực, chung tay chăm sóc trẻ em khó khăn

Ngày 16/9, tại phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chủ trì họp Hội đồng Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam để đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng bảo trợ 8 tháng qua, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm nay.

Theo báo cáo của Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, năm nay quỹ phấn đấu vận động nguồn lực khoảng 100 tỷ đồng, đến nay đã vận động được hơn 58 tỷ đồng (đạt hơn 58% kế hoạch năm). Tính đến ngày 31/8/2022, số lượt trẻ em được nhận hỗ trợ là hơn 65.000 lượt với kinh phí hỗ trợ gần 36 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu tập trung vào các hoạt động hỗ trợ trẻ em khám, phát hiện các bệnh; hỗ trợ trẻ em bệnh tim bẩm sinh; hỗ trợ học bổng, điều kiện học tập và hỗ trợ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

16-09-pho-chu-tich-nuoc-vo-thi-anh-xuan-phat-bieu-tai-cuoc-hop-hoi-dong-quy-bao-tro-tre-em-viet-nam.jpg

 Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại cuộc họp hội đồng Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ trực tiếp cho trẻ em tại các tỉnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đối với nguồn vận động, Quỹ đẩy nhanh tiến độ ký thỏa thuận với các nhà tài trợ, chuyển tiền về quỹ theo cam kết để triển khai hỗ trợ theo các nội dung đã cam kết với các nhà tài trợ. Từ nay đến cuối năm, Quỹ sẽ tập trung thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu vận động nguồn lực theo kế hoạch năm 2022.

Ông Hoàng Văn Tiến, Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam cho biết:  “Tăng cường sự tham gia của Chủ tịch và các thành viên Hội đồng bảo trợ, tiếp tục phát huy uy tín, vai trò của các thành viên trong các hoạt động vận động nguồn lực và tham gia các sự kiện về hỗ trợ trẻ em ở Trung ương và địa phương. Hai là chỉ đạo Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam bám sát tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch năm 2003 về chỉ tiêu hỗ trợ trẻ em về vận động nguồn lực, phấn đấu năm 2023 sẽ đạt 100 đến 110 tỷ đồng và cũng hỗ trợ cho khoảng 110 nghìn lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt”.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nêu rõ, trong bối cảnh chung của tình hình thế giới và trong nước, nhất là trong điều kiện nguồn lực của đất nước còn hạn hẹp, hoạt động của các doanh nghiệp đang phục hồi, nhưng với tình cảm và trách nhiệm Hội đồng bảo trợ đã đưa ra mục tiêu vận động 100 tỷ đồng trong năm nay để hỗ trợ cho 100.000 trẻ em và đã đạt hơn 50% kế hoạch.

Trên tinh thần đó, Phó Chủ tịch nước cho rằng, trong năm tới dự báo tiếp tục là năm gặp rất nhiều khó khăn cả về công tác vận động nguồn lực và công tác hỗ trợ trẻ em. Vì vậy, để tăng cường nguồn lực và hỗ trợ cho nhiều hơn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Phó Chủ tịch nước đề nghị Quỹ bám sát tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch năm tới về chỉ tiêu hỗ trợ trẻ em và vận động nguồn lực cho phù hợp. Trong đó các hoạt động hỗ trợ tập trung vào: tăng cường dinh dưỡng, phẫu thuật nụ cười, tim bẩm sinh, xây dựng nhà bán trú tại các trường học vùng khó khăn…

anh-1692022.jpg

 Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng hoa chúc mừng các thành viên mới của Hội đồng bảo trợ

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh: “Từ nay đến cuối năm tôi đề nghị các đồng chí cố gắng để vận động các nhà tài trợ thực hiện cam kết từ đầu năm; đồng thời giải ngân những việc mà đã có tiền nhưng chưa thực hiện theo chương trình để chúng ta xong nhiệm vụ năm nay chuẩn bị cho năm sau. Cách thức hỗ trợ thì tôi đề nghị: Thứ nhất là hỗ trợ theo truyền thống và hỗ trợ theo những vấn đề thực tiễn cuộc sống đặt ra, bởi trẻ em gặp khó khăn do dịch Covid-19 còn đó, thiên tai, bão lũ và những chuyện đột xuất, bất thường trong cuộc sống hiện nay của trẻ em cũng rất nhiều và cũng phải hỗ trợ cho trẻ em có điều kiện khó khăn trước mắt và những đột xuất. Thứ hai là chúng ta phải ngay từ bây giờ xây dựng chiến lược dài hơi để có hỗ trợ lâu dài, căn cơ cho sự phát triển toàn diện của trẻ em”

Nêu rõ nhiệm vụ phát huy vai trò và gắn kết trách nhiệm của các thành viên Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Phó Chủ tịch nước yêu cầu Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tham mưu phù hợp về cách thức tôn vinh các nhà tài trợ - những người có đóng góp lớn, truyền thống, lâu năm dành cho quỹ; đồng thời tập trung đổi mới công tác truyền thông và chuyển đổi số đối với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam; nghiên cứu hoạt động lớn, mang tính dài hơi, lan tỏa, tạo dấu ấn cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam để phát triển trẻ em một cách toàn diện, căn cơ, bài bản.

Năm 2023, Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam xây dựng kế hoạch đổi mới hoạt động trong cách thức vận động, gắn kết trách nhiệm các thành viên hơn nữa, qua đó, công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em trong thời gian tới sẽ đạt được nhiều kết quả hiệu quả, thiết thực.

Tin liên quan