Tam Kỳ, thông qua chủ trương đầu tư 9 dự án nhóm B, nhóm C khởi công từ năm 2023

Sáng ngày 10.10, Hội đồng Nhân dân thành phố Tam Kỳ khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 6 nhằm thống nhất thông qua chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C khởi công từ năm 2023.


 

Quang cảnh kỳ họp

Quang cảnh kỳ họp

Các đại biểu tham dự kỳ họp đã nghe nội dung Tờ trình về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C thực hiện từ năm 2023 bao gồm 9 dự án (3 dự án nhóm B và 6 dự án nhóm C, cụ thể: 1 dự án Kè chống sạt lở, 2 dự án về đường giao thông, khớp nối hạ tầng đô thị, 3 dự án trường học, 2 dự án về KDC và 1 dự án san nền khu công nghiệp phục vụ kêu gọi đầu tư). Tổng mức đầu tư 962,5 tỷ đồng. Tờ trình phê duyệt danh mục công trình đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố có tổng cộng 20 công trình (trong đó xã Tam Phú 5 công trình, xã Tam Thanh 4 công trình, xã Tam Thăng 5 công trình và xã Tam Ngọc 6 công trình). Tổng nguồn vốn thực hiện gần 16,8 tỷ đồng (ngân sách Trung ương và tỉnh là 11,1 tỷ đồng, ngân sách thành phố gần 5,7 tỷ đồng).

Các nội dung được nêu ra tại kỳ họp đã được Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố thẩm tra và có báo cáo cụ thể tại kỳ họp. Khi chủ trương đầu tư các dự án được thông qua thì nguồn vốn thực hiện đóng vai trò quan trọng, do đó kỳ họp đã bàn thảo về vấn đề này, trong đó nhấn mạnh UBND thành phố cần quyết liệt khai thác các nguồn lực của thành phố, đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh để thực hiện nhiệm vụ đầu tư công đạt hiệu quả cao, phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển của thành phố, nhất là hoàn thiện hạ tầng đô thị hướng đến danh hiệu đô thị loại I.

Kỳ họp lần thứ 6 HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư 9 dự án nhóm B, nhóm C và Nghị quyết miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND đối với ông Nguyễn Hữu Đắc, ông Huỳnh Kim Ngọc, đồng thời phê chuẩn kết quả bầu bổ sung đối với ông Võ Thanh Cung - Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin thành phố.

img 20221010 111226

Bỏ phiếu bầu bổ sung ủy viên UBND nhiệm kỳ 2021-2026

Tin liên quan