Phường Tân Thạnh truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số

Tiếp tục thực hiện kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn phường Tân Thạnh giai đoạn 2021-2025, sáng ngày 22.10, Đoàn phường Tân Thạnh tổ chức ra quân tuyên truyền, phát tờ rơi và hướng dẫn cài đặt, sử dụng các ứng dụng dùng chung của tỉnh cho người dân và các hàng quán kinh doanh, buôn bán trên các tuyến phố chính.

Các bạn ĐVTN phát tờ rơi tuyên truyền

Các bạn ĐVTN phát tờ rơi tuyên truyền

   Người dân và chủ các hàng quán kinh doanh, buôn bán trên địa bàn được tìm hiểu khái niệm cơ bản, tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của chuyển đổi số, chính quyền số, công nghệ số; sự cần thiết phải chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thông qua tờ rơi tuyên truyền. Đồng thời các bạn ĐVTN cũng đã hướng dẫn cài đặt và cách sử dụng các ứng dụng dùng chung của tỉnh như một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, các ứng dụng Egov QuangNam, Smart QuangNam, phản ánh hiện trường Quảng Nam trực tuyến, Tổng đài 1022, Công dân số... Qua đây, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân về thực hiện chuyển đổi số, tạo sự đồng thuận trong các cấp chính quyền và nhân dân phường Tân Thạnh để triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả việc chuyển đổi số.

Tin liên quan