Tổng kết công tác phối hợp hoạt động giữa Ban CHQS và các tổ chức CT-XH năm 2022

Sáng ngày 2.11, Ban chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa Ban CHQS với các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Tam Kỳ đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp hoạt động năm 2022 và triển khai chương trình năm 2023.

Ký kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2023

Ký kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2023

Năm 2022, Ban CHQS phối hợp hoạt động với các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố, khắc phục mọi khó khăn, tổ chức tốt các hoạt động theo kế hoạch ký kết, nhất là các hoạt động sau khi dịch Covid-19 đã được kiểm soát. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, các cuộc vận động đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội… Trong đó LĐLĐ thành phố vận động quỹ xã hội trên 200 triệu đồng trao 1 mái ấm công đoàn, thành lập nghiệp đoàn nhóm trẻ tư thục. Thành đoàn phối hợp với CQQS trồng hơn 2.000 cây xanh tại thao trường huấn luyện, tổ chức trại hè kỹ năng cho 60 em học sinh, chương trình “Biên cương trong tim tôi” tại xã LaÊ huyện Nam Giang, tặng 100 suất quà cho gia đình chính sách, người có công. Hội Nông dân vận động 75 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo neo đơn, trao kinh phí sữa chữa 2 nhà tình thương 95 triệu đồng. Hội LHPN phối hợp với Ban CHQS tổ chức đám giỗ 12 mẹ Việt Nam anh hùng, tặng quà cho 82 mẹ Việt Nam anh hùng và đối tượng chính sách với số tiền 27,3 triệu đồng. Hội CTĐ thành phố phối hợp tổ chức khám bệnh phát thuốc miễn phí cho 887 đối tượng với số tiền gần 72 triệu đồng. Công tác phối hợp triển khai xây dựng LLVT địa phương và chăm lo chính sách hậu phương quân đội được quan tâm thực hiện. Những kết quả đạt được trong thực hiện chương trình phối hợp hoạt động đã góp phần nâng cao hiệu quả các mặt công tác quốc phòng – quân sự địa phương.

 

z3848139232111 d92f168dbfa41aa6cebb9996a9a1a1d4

   Khen thưởng các cá nhân và tập thể tiêu biểu

Tại hội nghị, những mặt hạn chế trong thực hiện chương trình phối hợp hoạt động năm 2022 đã được nêu ra để rút kinh nghiệm thực hiện đạt kết quả hơn trong năm 2023. Ban chỉ đạo chương trình phối hợp giữa Ban CHQS và các tổ chức chính trị - xã hội đã khen thưởng cho 3 tập thể, 5 cá nhân tiêu biểu đóng góp vào kết quả đã đạt được.

 


 

Tin liên quan