UBND thành phố Tam Kỳ làm việc với Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Đi tìm hạnh phúc, thành phố Huế.

Sáng nay ngày 04/11/2022 tại hội trường phòng Giáo dục- Đào tạo, Công ty TNHH MTV Đi tìm hạnh phúc triển khai thực hiện Chương trình 'Nâng cao dân trí ' tại các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố.

Tham dự buổi làm việc có đ.c Nguyễn Hồng Lai, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố, đại điện Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố, đại diện lãnh đạo Ban KT-XH HĐND thành phố, lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trên địa bàn thành phố; lãnh đạo UBND các xã, phường và Hiệu trưởng các trường TH, THCS trên địa bàn thành phố. Tại buổi làm việc, Ban giám đốc Công ty đã triển khai các nội dung thuộc Chương trình Nâng cao dân trí tại các trường TH, THCS, Đến dự chương trình làm việc còn có Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng , Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam dự và nói chuyện về chuyên đề công tác giáo dục. Sau buổi làm việc UBND thành phố và Công ty TNHH MTV Đi tìm hạnh phúc tiếp tục thực hiện các thủ tục tiến đến ký kết hợp tác thực hiện Chương trình Nâng cao dân trí tại các trường TH, THCS trên địa bàn thành phố