Sản phẩm OCOP Thành phố Tam Kỳ

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) Thành phố Tam Kỳ có 9 sản phẩm được công nhận 4 sao và 12 sản phẩm được công nhận 3 sao

Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo

Tin liên quan