Phó Chủ tịch UBND

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢

Ông Trần Trung Hậu

Chức vụ:Phó Chủ tịch UBND thành phố

Điện thoại: 0901937789

Email: hautt2@quangnam.gov.vn

Tin liên quan