Phó Chủ tịch UBND

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢

Ông Nguyễn Hồng Lai 

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thành phố

Điện thoại: 0935753111 - 0235.3851086

Email: lainh2@quangnam.gov.vn

Tin liên quan