Kết quả sản xuất nông nghiệp năm 2022 đảm bảo kế hoạch đề ra

Theo đánh giá, năm 2022 thời tiết, khí hậu có nhiều bất lợi nên ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Trong đó,vụ Đông Xuân mưa lớn và không khí lạnh kéo dài nhiều ngày, vụ Hè thu nắng nóng, một số nơi nguồn nước tưới rất khan hiếm, đồng thời tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và nuôi trồng thuỷ sản diễn biến hết sức phức tạp đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp của người dân. Trong khi đó, giá thức ăn chăn nuôi, vật tư phân bón tăng cao nhưng giá đầu ra các loại nông sản không tăng mà có xu hướng giảm nên người sản xuất nông nghiệp gần như không có lãi mà chỉ lấy công làm lời.

Sản xuất lúa tại phường Hoà Hương đạt kết quả khá

Sản xuất lúa tại phường Hoà Hương đạt kết quả khá

   Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của các cấp, các ngành và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến thôn/khối phố, sản xuất nông nghiệp thành phố Tam Kỳ năm 2022 đã đem lại một số kết quả đáng khích lệ. Diện tích gieo trồng, thuỷ sản, năng suất, sản lượng, tổng đàn và biến động rừng luôn giữ vững ổn định; tỷ lệ tiêm phòng gia súc, gia cầm tăng 111% - 114% so với kế hoạch, tỷ lệ độ che phủ 5,28%, tăng 106% so với kế hoạch. Đời sống kinh tế, văn hoá của người dân ngày càng được nâng cao, đường làng ngõ xóm luôn “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp”:
   Để phát huy hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp thời gian đến, UBND thành phố Tam Kỳ chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp và chất lượng nông lâm thủy sản, an toàn thực phẩm; Tăng cường công tác kiểm tra liên ngành về vật tư nông nghiệp, giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, điều kiện vệ sinh thú y, điều kiện sản xuất kinh doanh thuốc BVTV, thú y, thủy sản, thức ăn chăn nuôi, thủy sản,....; các hành vi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, buôn bán kinh doanh động vật hoang dã, gian lận thương mại trong việc mua bán thực phẩm,… Triển khai thực hiện tốt phương án chuỗi giá trị nông lâm thủy sản trên địa bàn thành phố, các chương trình khuyến nông, OCOP tại địa phương và quan tâm đến việc trồng cây xanh, trồng cây gây rừng hướng đến “Tam Kỳ-thành phố thủ phủ xanh” của trung tâm tỉnh lị Quảng Nam./.

Tin liên quan