Khen thưởng tập thể và cá nhân đạt thành tích trong 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 8 khóa XI

Chiều ngày 24.11, Thành ủy Tam Kỳ tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 8, khóa XI về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí Trần Nam Hưng, Bí thư Thành ủy Tam Kỳ chủ trì hội nghị.

Khen thưởng 7 tập thể và 9 cá nhân có thành tích trong 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 8 khóa XI

Thực hiện Nghị quyết TW 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới và các văn bản của Tỉnh ủy, Ban thường vụ Thành ủy Tam Kỳ đã ban hành chương trình hành động số 32 và kế hoạch số 66 về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết. Thành ủy Tam Kỳ chỉ đạo lực lượng vũ trang phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác lãnh chỉ đạo quản lý nhà nước về quốc phòng. Qua đó, nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, ban ngành, mặt trận, đoàn thể về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh được nâng lên. Các cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới bằng nhiều hình thức. Thực hiện nghiêm cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với công tác quốc phòng an ninh và lực lượng vũ trang địa phương. Duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở các cấp. Đăng ký, quản lý lực lượng dự bị động viên và biên chế, sắp xếp đạt 100% kế hoạch; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đảm bảo số lượng, thành phần, cơ cấu và chất lượng. Công tác phối hợp giữa các lực lượng Quân sự, Công an, Dân quân và các lực lượng khác được duy trì và thực hiện hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Tại hội nghị, 7 tập thể và 9 cá nhân có thành tích trong 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới đã được tuyên dương khen thưởng. 
 

img 20221124 203053

Tuyên dương khen thưởng các tập thể và cá nhân

Tin liên quan