Thành phố Tam Kỳ tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022, tọa đàm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023

          Thực hiện Chương trình công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2022, Kế hoạch số 92/KH-HĐPH ngày 15/3/2022 của Hội đồng phối hợp PBGDPL về hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Tam Kỳ năm 2022. Qua gần một năm, công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Tam Kỳ đã được triển khai một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nói riêng và của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh nói chung. Ngày 16/12/2022, Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022, tọa đàm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023.

          Đến dự hội nghị có Ông Trương Bốn - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, ông Nguyễn Hồng Lai - Phó chủ tịch UBND thành phố - Chủ tịch Hội đồng phối hợp cùng 42 thành viên và tổ thư ký của Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố.

          Tại hội nghị, các thành viên được nghe báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố năm 2022, trao đổi, thảo luận Kế hoạch phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và những giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian tới.

          Theo đó, ông Nguyễn Hồng Lai đã biểu dương những kết quả đạt được đáng ghi nhận của thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố trong năm qua, tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các thành viên và đề xuất một số phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, cụ thể: Tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung, địa bàn và đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Tập trung tuyên truyền các quy định pháp luật về vấn đề mà dư luận quan tâm như: bồi thường, giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng đô thị loại 1,…Tiếp tục kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật phù hợp với tình hình địa phương; Đẩy mạnh hình thức tuyên truyền pháp luật qua các trang mạng xã hội; Tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, vận dụng đưa tiêu chí đánh giá kết quả hòa giải ở cơ sở vào tiêu chí thi đua khen thưởng của địa phương để tạo tinh thần, động lực thi đua, nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở trong thời gian đến.

Người đưa tin: Phòng Tư pháp

Tin liên quan