Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: giám sát thi công gói thầu xây lắp số 1 dự án đường bao Nguyễn Hoàng, thành phố Tam Kỳ

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: giám sát thi công gói thầu xây lắp số 1 dự án đường bao Nguyễn Hoàng, thành phố Tam Kỳ

Tin liên quan