Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát; nhiệm vụ thiết kế, lập dự án; lập dự toán công tác chuẩn bị đầu tư dự án: kè chống sạt lở kết hợp đường cảnh quan ven sông Tam Kỳ và khu tái định cư phường An Sơn, Tam Kỳ

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát; nhiệm vụ thiết kế, lập dự án; lập dự toán công tác chuẩn bị đầu tư dự án: kè chống sạt lở kết hợp đường cảnh quan ven sông Tam Kỳ và khu tái định cư phường An Sơn, Tam Kỳ

Tin liên quan