Tam Kỳ triển khai công tác Lao động, người có công và xã hội năm 2023

Sáng ngày 29.12, UBND thành phố tổ chức Hội nghị triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2023. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Hồng Lai chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Năm 2023, Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội của thành phố Tam Kỳ phấn đấu tạo việc làm tăng thêm cho 1.000 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%, giữ vững kết quả không còn hộ nghèo thuộc nhóm có thể tác động để giảm nghèo, giảm 13 hộ cận nghèo so với năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; triển khai thực hiện Quyết định số 2830/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh về thực hiện các Nghị quyết của HĐND về quy định mức hỗ trợ xây dựng chòi phòng tránh bão, lũ lụt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch; nâng cao chất lượng và duy trì 13/13 xã, phường làm tốt công tác thương binh liệt sĩ; đạt chuẩn phù hợp với trẻ em, tạo môi trường lành mạnh cho trẻ em phát triển toàn diện và tiếp tục hỗ trợ nhà ở cho người có công cách mạng; hỗ trợ xây dựng chòi phòng tránh bão, lũ lụt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. 

Tại hội nghị, Phòng LĐTB&XH thành phố cũng đã triển khai Kế hoạch và hướng dẫn tổ chức các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023 và yêu cầu các địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện sớm, đảm bảo người có công cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo cận nghèo, hộ khó khăn vui Tết đón xuân đủ đầy, an vui.

Hội nghị cũng đã nhìn lại những kết quả tiêu biểu trong thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội năm 2022 như làm tốt công tác chăm sóc, hỗ trợ cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo, cận nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,64%(213 hộ, giảm 13 hộ so với năm 2021), hộ cận nghèo giảm còn 0,49% (164 hộ, giảm 32 hộ so với năm ngoái) theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; vận động Quỹ đền ơn đáp nghĩa trên 390 triệu đồng. Trong năm 2022, triển khai thực hiện 39 chòi phòng trú bão, lũ, lụt; phối hợp với UBND các xã, phường, các cơ quan đơn vị liên quan rà soát, tham mưu UBND thành phố phê duyệt danh sách hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng chòi phòng trú bão, lũ, lụt theo Quyết định số 3009/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 của UBND tỉnh giai đoạn 2023 – 2025 là 1.462 hộ... Với những kết quả đạt được, phòng LĐTB&XH thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 và đứng vị thứ 3/9 đơn vị cụm 9 huyện, thị, thành đồng bằng của tỉnh. Dịp này, UBND thành phố cũng đã khen thưởng cho 3 tập thể và 9 cá nhân đã có những đóng góp tích cực vào thành tích chung của ngành trong năm 2022.

Tin liên quan