Tổng doanh số cho vay tín dụng chính sách tại Tam Kỳ tăng 140% so với năm 2021

Chiều ngày 28.12, Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thành phố đã tổ chức tổng kết kết quả hoạt động năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý I và cả năm 2023. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Hồng Lai.

Quang cảnh hội nghị tổng kết

Quang cảnh hội nghị tổng kết

    Năm 2022, với nhiệm vụ chính trị mới và có tính cấp bách là triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình, Chi nhánh đã tích cực triển khai thực hiện từ việc làm tốt công tác tham mưu văn bản chỉ đạo thực hiện, công tác thông tin tuyên truyền và triển khai với tinh thần khẩn trương nhất nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hộ nghèo và đối tượng chính sách khác; tích cực chủ động thực hiện công tác huy động các nguồn vốn và công tác thu hồi nợ đến hạn; hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm 2022. Tổng doanh số cho vay đạt 139 tỷ đồng, tăng 140% so với cùng kỳ. Tăng trưởng dư nợ đạt 29,46%; quản lý an toàn nguồn vốn, giữ vững chất lượng tín dụng. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã tạo điều kiện cho 2.334 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách được vay vốn, góp phần tạo việc làm cho 1.520 lao động; giúp 170 HS-SV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng, cải tạo hơn hơn 640 công trình nước sạch vệ sinh,124 ngôi nhà ở xã hội. Hoạt động tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra, đặc biệt là chương tín dụng theo nghị quyết 11, được triển khai đồng bộ để mọi người dân nắm bắt thực hiện, đảm bảo công tác cho vay đúng đối tượng.

    Hội nghị cũng đã nhìn nhận một số khó khăn tác động đến việc thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố năm 2022. Trong đó có việc 21 hộ bỏ đi khỏi nơi cư trú làm phát sinh nợ quá hạn; việc huy động nguồn vốn nhàn rỗi của các tổ chức trên địa bàn thành phố còn hạn chế; công tác xử lý nợ rủi ro một số nơi chưa thực hiện được… Dịp này, 9 tập thể và 17 cá nhân đã được tuyên dương, khen thưởng trong thực hiện tín dụng chính sách tại thành phố Tam Kỳ năm 2022.

Tin liên quan