Tuổi trẻ Tam Thăng bảo tồn, lưu giữ và kế thừa nghệ thuật Bài chòi

Trong dịp Mừng Đảng – Mừng Xuân Quý Mão năm nay, có nhiều địa phương trên địa bàn xã Tam Thăng đã tổ chức hội bài chòi để phục vụ cho bà con nhân dân trong và ngoài địa bàn từ ngày Mồng 1 tháng Giêng Âm lịch cho đến ngày Mồng 7, thu hút nhiều người chơi đến tham gia và cổ vũ.

Để tổ chức thành công những đêm hội bài chòi, Chi đoàn các thôn đã cử ĐVTN tham gia dẫn dắt, điều  hành trò chơi. Và đây cũng là lực lượng đã và đang kế thừa, gìn giữ, truyền đạt, phổ biến bài chòi dân gian đến công chúng, góp phần phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể này.
 

ue 

1

Các anh (chị) Hiệu là ĐVTN hô hát Bài chòi

Tin liên quan