Tam Kỳ công bố các quyết định bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo

Sáng ngày 31.1, UBND thành phố Tam Kỳ tổ chức công bố các quyết định bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý

Lãnh đạo thành phố trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm

Lãnh đạo thành phố trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm

Theo đó, đã công bố quyết định bổ nhiệm có thời hạn bà Phan Thị Cẩm Bình, Phó Trưởng phòng Kinh tế thành phố Tam Kỳ giữ chức vụ Trưởng Phòng Kinh tế thành phố kể từ ngày 1.2.2023; bổ nhiệm có thời hạn ông Ngô Đức Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thông thành phố Tam Kỳ giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Truyền thông thành phố. Lãnh đạo thành phố đã tặng hoa chúc mừng và mong muốn các đồng chí vừa được bổ nhiệm sẽ tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất chính trị tạo ra những bước đột phá, xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong đơn vị để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, góp phần trong sự phát triển của thành phố.

Tin liên quan