Khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 1 năm 2023

Sáng ngày 18.2, tại công ty Cổ phần cấp thoát nước Quảng Nam, Ban Tuyên giáo Thành ủy Tam Kỳ tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 1 năm 2023 cho 61 học viên là quần chúng ưu tú của công ty.

Quang cảnh buổi khai giảng lớp học

Quang cảnh buổi khai giảng lớp học

Trong thời gian 4 ngày, các học viên sẽ được báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Thành ủy Tam Kỳ truyền đạt các nội dung về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; nội dung cơ bản của điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuối khóa học các học viên sẽ làm bài kiểm tra về những nội dung đã học. Thông qua lớp học, nhằm giúp các học viên nâng cao trình độ lý luận chính trị, hiểu biết sâu sắc hơn về Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, về lịch sử hào hùng của dân tộc.  Từ đó sẽ xây dựng ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cũng như xác định phương hướng phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Kết quả học tập rèn luyện của quần chúng ưu tú sẽ là một trong những điều kiện để Đảng bộ Công ty Cổ phần cấp thoát nước Quảng Nam xem xét kết nạp đảng viên mới.

Tin liên quan