Tháo gỡ tồn tại, khó khăn về thủ tục hành chính liên quan lĩnh vực đất đai

Chiều ngày 16.2, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Trung Hậu chủ trì cuộc họp với phòng, ban, đơn vị, địa phương nghe báo cáo một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính và các tồn tại, khó khăn trên lĩnh vực đất đai.

 Quang cảnh cuộc họp 

            Trong những năm qua, thành phố Tam Kỳ đã thực hiện khá đồng bộ và hiệu quả việc cải cách hành chính mà trọng tâm là việc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Hiện nay, việc giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Tam Kỳ được thực hiện, giải quyết hồ sơ và theo dõi trên phần mềm quản lý giao dịch điện tử hồ sơ đất đai (ILIS LPM) và thực hiện theo quy trình quy định tại Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, qua rà soát, đánh giá thì hồ sơ trễ hẹn đa số tập trung vào bộ thủ tục Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu.

          Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Trần Trung Hậu yêu cầu: Trung tâm Hành chính công thành phố scan bộ hồ sơ của công dân đính kèm vào phần mềm, chuyển toàn bộ hồ sơ điện tử đến phòng, ban, đơn vị có liên quan tham gia xử lý vào phần mềm, không chuyển hồ sơ giấy nhằm rút ngắn thời gian luân chuyển hồ sơ giấy để đảm bảo hồ sơ được xử lý đúng thời hạn theo quy định. Bên cạnh đó, Trung tâm Hành chính công thành phố tuyệt đối không được yêu cầu công dân đến công an xã phường xin xác nhận thông tin cư trú. Ngoài ra, các xã, phường khẩn trương vận dụng linh hoạt các phương pháp lấy ý kiến khu dân cư đang triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng quy định pháp luật. Thực hiện nghiêm gửi thư xin lỗi do lỗi trễ hẹn trả hồ sơ. Các phòng, ban, đơn vị, địa phương chủ động phối hợp để đảm bảo thời gian giải quyết đúng hạn cho công dân. Phòng Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác hướng dẫn văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực đất đai, tập huấn sử dụng phần mềm đảm bảo 100% cán bộ công chức viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tin liên quan