Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 1 năm 2023

Chiều ngày 26.2, tại công ty Cổ phần cấp thoát nước Quảng Nam, Ban Tuyên giáo Thành ủy Tam Kỳ tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 1 năm 2023 cho quần chúng ưu tú của công ty. Tham dự có đồng chí Lê Hoài Ngọc, UVBTV- Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy và đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thành uỷ Tam Kỳ.

Trao giấy chứng nhận cho học viên xuất sắc
Trao giấy chứng nhận cho học viên xuất sắc

Sau 5 ngày học tập 62 học viên được nghe Báo cáo viên Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy truyền đạt 5 chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra lớp đợt này còn được thông tin tình hình thời sự, định hướng tư tưởng và được nghe chuyên đề Truyền thống lịch sử Đảng bộ thành phố Tam Kỳ. Trong thời gian học tập khóa học, các học viên được Ban Tuyên giáo Thành ủy đánh giá có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc, sôi nổi, cơ bản đạt được yêu cầu đề ra. 

Kết thúc khóa học, học viên được kiểm tra nhận thức và được Ban Tuyên giáo Thành ủy đánh giá kết quả của quá trình học tập. 100% học viên được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Đồng thời tiếp tục rèn luyện, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa trong quá trình công tác, lao động sản xuất để sớm trở thành người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tin liên quan